На острова необитаем Пътечките са размразени Вървиш - наоколо полянки И никакви диваци нема. Дойде корвет трипалубен Поизтъркан и жалък Би викнала команда: "Ний по скоро да останем! И почна тук истерика: "Да не ви е туй Америка?" - Корвета близко до брега На рифове бе налетял. И папагала спящ, С език ужасен чак, Уморен и, замръзващ навря се в тез неща Казаха - не повярвал бих: Черепа с кости загинал бил, А папагала под брега Чуден вигвам намери. Но той там мигновено Сбра всичкото население И почна обучение Със думи най - ужасни. Да пишат с въглен учат се, Все със думи груби, И над джунгли много скоро ужасен вой се чу. Думите - все силни, Твърде неприлични, А папагала - тъй им викна: "Я хайде вси след мен!"
© Емил Петров. Превод, 2020