Станете, станете, станете, Работник с портфейл и без! Очила на носа сложете, Премиера се готви за днес. Напред! Нека враг В юмрук плюе пак. Вече театъра наш се играе... Ний имаме място! Неприятел белей! И както и да се стараеха някои, А ето и ние сме със юбилей.
* * *
Този вихър, местком, и всички цехове Почивните, свободното време, актива Любимов взе всичко в ръце С помощта на Дупак2 - този същия, мисля, И сега дружен сме ний колектив. Диша времето у някой си човек, Диша бурно вече пол’вин век, Време! Правилно! Тъй продължавай, Че така да диша и по-нататък. Юбилеи са традиционни, Не по стъпки крачки ние правим. Театрите са реакционни, Ако времето не диша там!
* * *
Не знам, защо и кой виновен е за тази драма. Тоз, кой го е измислил - сигурно е слеп! Че близко до чудесната, най - спокойна "Кама"3 Да направи драматичния, този, вертеп! Зрители уморени, мълчаливо увити във шуби. Палят огньове нощем, оставили деца и жени, Само искат билетче с посинелите устни, Само тайнствено: "Юбилей, юбилей..." се шепти. О, ужасна редица от копнеещи зрители! Протягат ръце - и жена пише4 нещо в тъмата... Всичко туй е на мен е познато: бил съм във изтрезвител - Там рисуват подобно, само че там - на краката. И никой не се сети, че служителите на "Кама" Да остават в нощта - замръзнали да спасяват!.. Но сега всички знаят кой е виновен за таз драма: Работа на Любимов е, него - да поздравим!
* * *
На Таганка преди знаех метрото, затвора5, А сега тук - театър, кой дойде, кой измисли? Доведете ме, при него ме доведете - Аз този човек искам да видя! Сякаш тук са милион електрически волта А светлината на фантазията не е ли оттука? Слава за него, макар и не Мейерхолд6 - Тълпата го обича за мъжеството и бунта. Де е той, де е? Нима няма го него? Ако не, няма да оцелея мамичко! Това топло месо го е носил скелета На оскубване Борис Иванич7 Три години, три години по кината аз бродих, Но в главата ми мисъл остана: Ако той на далечни места папа8 го е изпратил Значи дело горещо ще има. Той три години, три години9, през тъмата пробиваше, Притискащ, като хляб, композици към вековете... Доведете ме, при него ме доведете - Аз този човек искам да поздравя!
1 Ю.П.Любимов, създател и главен режисьор на Московския театър за драма и комедия на Таганка.
2 Н.Л.Дупак - от 1963 г. директор на театър "Таганка".
3 "Кама" - Ресторант "Кама" някога е бил в непосредствена близост (отляво, ако сте с лице към фасадата) до сградата на театър "Таганка". Впоследствие на негово място е построена нова театрална сграда (т.нар. "Нова сцена").
4 При големи опашки номерът на опашката често се е записвал точно на дланта на ръката.
5 От 1950 г. на площад "Таганка" се помещава фоайето на метростанция "Таганская"; до 1958 г. Таганската затвор се намира наблизо.
6 Юрий Любимов смята В.Е.Майерхолд за един от своите учители по изкуство.
7 Борис Иванич - Това се отнася до Б. И. Равенски, главен режисьор на Московския драматичен театър Пушкин, което е първото място на работа на Висоцки като актьор.
8 Папа - Формално се споменава папата, герой в спектакъла на театър "Таганка" "Животът на Галилей" по пиесата на Б. Брехт. Това предполага - държавни органи за цензура и надзор на театъра.
9 Това означава - от 1964 г., когато Любимов става главен директор на театър "Таганка".
 
© Емил Петров. Превод, 2020