Не давайте децата на физици От тях Айнщайни вече няма да пораснат Сега са непрекъснати идеите1 за кризи Физици всички те са безидейни рядко. При математиците е някаква промяна, Но туй у вас усмивка не ще викне, Промяната е по теорията на игрите2 А също и на грешките3 по линия. Математици все глави си чупят Как да ският грехове, Кибернетици машините заставят Да съчиняват стихове4. А биолозите изкуствено мечтаят За живия белтък5, А филилози вечно изясняват, Какъв такъв е Блок6 Ний, гражданите, свикнахме отдавна, Че всяка идея - идея е явно, А някой със фамилия Нилс Бор там Казал, че по безумна - по е вярна7 Не, Бор, не ще избягаш ти от отговорност! Не е ли срамно учен да се викаш? Къде ти младежта ни водиш С помощта на асоциации такива?! Математици все глави си блъскат Как да скрият грехове, Кибернетици машините заставят Да съчиняват стихове. А биолозите изкуствено мечтаят За живия белтък, А филилозите вечно изясняват, Какъв такъв е Блок Ний всички в себе си наследниците носим, Но нали обидно е, че докога така? Тъй много наши гени, хромозоми Във епруветки и реторти поразени са! Биолози - и при тях е бъркотия, Тях италианци малко ги надскачат Докато у нас отглеждат протеини Те вече зародиши отглеждат в чаша Математиците все си главите чупят Как да скрият грехове, Кибернетици машините заставят Да съчиняват стихове. А биолозите изкуствено мечтаят За живия белтък, А филилозите вечно изясняват, Какъв такъв е Блок.
1 "Криза на идеите във физиката", "криза на физиката" е философски термин, описващ състоянието на теоретичната физика в края на 19 век, преди появата на квантовата физика и по-специално трудовете на А. Айнщайн.
2 раздел от приложната математика.
3 грешките - Това се отнася до "теорията на грешките", раздел на математическата статистика.
4 Честа тема на научно-популярната литература от онези години (свързана с активни опити на лингвистите да решат проблема с машинния превод).
5 Очевидно става дума за опити за експериментално потвърждаване на хипотезата Oпарин-Холдейн за спонтанното генериране на живот в разтвори на високомолекулни съединения.
6 Може би това се отнася до дискусията за идеологическите и политическите възгледи на руския поет символист А. Блок (1880-1921), породена от публикацията през 1960-63 първите му пълни събрани творби.
7 Намек за изявлението (1958) на известния физик Н. Бор: ... имаме луда теория, но въпросът е, достатъчно ли е луда, за да е истина.
 
© Емил Петров. Превод, 2020