Що коремът мен ме сви - Вътрешност почти се вижда? Моля нарисувай ти, Туй дето други не го могат. Да ни върти съдията вола Логично, делово: Де пиянство - е от Дявола, А трезвеност - Самия той. Ще почне махмурлийски тиф да втриса - Тези мъки ще изкараме! Равни сме във Антихриста, Ниe, във Христос сме братя.
© Емил Петров. Превод, 2020