За нашите артисти жалим - Грижехме се и мечтахме. А пък те проклета палка Като Галилеи1 крачат! А пък Ваш’те - злото семе! Ходят като декабристи2... Да смениме вас за време С нашите артисти! Ний стоим едни до други - Ний на "те", а вий на "ес". Ох, ще ви продължим легендата3 Някъде към Братска ГЕС. Маяковски дълго плакал И ругал - наполовина... Щом не поставите спектакъла при нас В Таганка ще избяга4!
1 В спектакъла на театър Таганка "Животът на Галилей" (1966) по пиесата на Б.Брехт.
2 По същото време "Современник" подготвял пиесата "Декабристите" по пиесата на Л.Зорин.
3 Играно е със заглавието на пиесата на театър "Съвременник" по пиесата на А. Кузнецов "Продължение на легендата" (1958).
4 В началото на 1966 г. в театър Таганка започва подготовка за постановката на пиесата "Слушай!" по произведенията на Маяковски.
 
© Емил Петров. Превод, 2020