Живей в Москва в прилично място Аристократ М.Гороховер. Ний много пъти пихме много яко Коняк и множество мадейри. Сбирахме се на огън мамещ Ний много пъти, а той веднъж. И макар, че граф не е той същи Но пиeше като дворянин същ.
© Емил Петров. Превод, 2020