Бях назначен за завлит1 аз - Не замполит2, не фаворит И на сбирка нощна, свръхзакрита Ми каза Равенски3 така: "Ти за две години да забравиш, Че си шегаджия, веселяк. Виж от народа линията на театъра Да не отстъпва ни на крачка". От тогава аз съм в тесен кабинет Седя не ял и на диета, И мисля как да сторя тъй, че в оперетата Не всеки ден да има - "продадени билети". С произведение, тъй, италианско Той под обувка4 взе Гончаров5 И от мен сега Равенски с Миклишански Не се отделят и на крачка.
1 завеждаш отдел за литература.
2 заместник по политическата част (военно).
3 Б.И.Равенских - главен режисьор на Московския драматичен театър на името на А.С.Пушкин.
4 смисъла е - да попаднеш под зависимост.
5 Става дума за постановка на една от творбите на И.А.Гончаров.
 
© Емил Петров. Превод, 2020