Само че корема да си свиеш Полезно е ама боли. Е! това е всичко! Ей това е! И достатъчно е туй, нали. Е! Хайде! Затвори редици и усти! Е хайде, кореми приберете! А на когото пък са празни те - На последна дупка колана сложете! Е как такова да опишеш Или пък пуснеш за печат? Но даже и ако го скъсаш, - На копие то ще остане1 Само че корема да си свиеш Полезно е ама боли. Е! това е всичко! Ей това е! И достатъчно е туй, нали. По принцип времената тези Няма във писма да влезат, Но днес свободен е печата - От кладенец вода докарват. Приятел мой2 (зет нечий даже) Такова може да разкаже За работи...Горят печата в печка3 Но думите - те си остават: Само че корема да си свиеш Полезно е ама боли. Е! това е всичко! Ей това е! И достатъчно е туй, нали.
1 Факт, който трябваше да се вземе предвид при препечатване на материали на пишеща машина, чието съдържание трябваше да бъде скрито.
2 Иван Дыховичный, актер Театра на Таганке, был зятем члена Политбюро ЦК КПСС Д.С.Полянского.
3 Т.е. унищожават печатни материали (по решение на един или друг орган за цензура).
 
© Емил Петров. Превод, 2020