Жени не съм бил до седемнайсет години - На седемнайсет за пръв път ударих, - От тогава аз просто сдържане нямам. Надясно-наляво "Бакшиши" аз им раздавам. Но как тъй се случи, че интелигент Противник на насилие в бита, Тъй низко аз паднах - и в този момент, Е ако искате, вие, Оскверних се със масово сбиване. А бе всичко така: аз не съм изменил За три дни ни веднъж, признавам, - И какво да говоря - аз парфюм и купих Тъй, френски бе, братя - За трийсет и четири и седемнайсет. Но имаше тя продавач от "ТЕЖЕ" Със името Голубев Слави, - Такъв парфюм той подарил и е вече, - Наляво - надясно Мръсницата моя се смее. Аз млад бях и също бях избухлив - Претенции накратко изложих Казах и: "Слави вчера аз удуших, - А днес пък, косатка, Теб ще удуша, ред аз да сложа!" С ръце разтреперани тръгнах към нея, Тракат зъбите ми "Марсилеза", - Към гърло засъхна непослушен език - И отдясно и отляво Ударих я аз основателно. От тогаз вси мръсници боят се от мен - И от това ми е болно, ей-богу! И затова аз - не минава и ден - Болезнено бия и дълго - Но всички не можеш - че са много. Нека профсъюзът ми да ме осъжда: Искат да стигна до морга Те укориха ме, но някак тез дни Аз болезнено и дълго По мутра ударих профорга1.
1 Съкратено от "профсъюзен (синдикален) организатор" е лидер на група в рамките на основната профсъюзна (синдикална) организация.
 
© Емил Петров. Превод, 2020