Ние всички сме нечии племенници Внуци и синове, Просто или по пиянство ли - Всички сме приятели нечии. Всички сме противници нечии. На някой не сме по силите. Някои ни гледат противничко Всички ний врагове сме на някого. Всички ний сме любими на някой...
© Емил Петров. Превод, 2020