На Р.Вилдан1
В стиховете си той плаче, хленчи, нещастният поет въздиша. И ако не спрат го него - Той много надалеч ще стигне.
* * *
Разказът написан е според диамата2 Но ако го приемат в Госиздат-а3 То това ще бъде с връзки само, Та аз лиших те от твоята заплата За твоя разказстихосурогат4.
* * *
Ей, ти! Стига със масло редове омаслява Не лей на римите ти захарен елей. Има у Крилов5 много различни басни Прочети! Може би ще станеш и по умен!
1 Съученик на Висоцки в Московското училище за художествени театри.
2 Тоест - в съответствие с разпоредбите на диалектическия материализъм; с други думи, то е надеждно от гледна точка на доминиращата идеология.
3 Тук е Държавният комитет за издателство, печат и търговия с книги на СССР. Той изпълняваше и функциите на цензура.
4 Комично словосъчетание.
5 Руски баснописец; творбите са включени в училищната програма.
 
© Емил Петров. Превод, 2020