Цялата страна обяздих, Уморих конете - стига! В сините води на Дон аз Потопих си длани, хора. Кръвчицата се спече, В ботуша от рани. Режи Настася вече И хвърли във храсти! Ей какъв войник е И с "Георги"1 - на него... Само, че пак дето, Атамана вика нещо. Стига тъпкахте шкембе! Говорят и сам виждам, Защо с войска бедна бързаш Казашка воля да отнемаш. Отново кръв ли ще лее? същността това е: От кладенеца воля да изчерпят няма! Жени плачат, стенат... Е защо реват! Свободата, Настенка Ти си и дома. Отново яздят по степта, Всичките след атамана - Ту с конете на тълпа, Или с въже, или с нагана. Колко кръв не ля се - Пресен е лимана2 Не, от кладенеца искам Чу ли, атамане! Знам, по-леко пий се Щом джоба е съдран И добре живей се - Щом си атаман. Атамана има зуй3, А под зуя и кобила Не вече Настенка отвори Че за час да бъде тихо! "Зуй, де реч геройска Срещу басурмани? Как се чувстваш без войска? Лошо, атамане!" "А ведрото удря Свободно - както ще. Момчета, момчета, момчета, - Май хванати са те. Справочна обновка. Време и изтече: Това не е винтовка - То патерица ми е вече!
1 Георгиевски Кръст, награден знак към Ордена на Свети Георги за по-ниските чинове от 1807 до 1917 г. за изключителна храброст, проявена в битка срещу врага.
2 Това се отнася до едно от седемте устия на залива на Одеса. Между другото, Висоцки греши: водата в устията не е прясна, а солена.
3 Тук: момче - личен прислужник. Конструкцията на фразата предполага, че персонажът си играе с нецензурна рима
 
© Емил Петров. Превод, 2020