Защо да се считам Хулиган и бандит аз По - добре май да ида При антисемитите? На тяхна страна Макар без закони поддръжка и не– тусиазъм милионен1 Реших аз - и значи, ний някой ще бием! Но трябва да знаем к’ви тез’ са семити. А изведнъж ако се окаже Че те хора прилични са даже А заради тях значи нещо да ми направят? Но приятел, учител2, В бакалията3 верен, Каза, че семити - са прости евреи. Че туй е такова Вървене, братя Сега съм спокоен, Защо да се плаша! Аз дълго държах се: Че благоговейно все съм се отнасял Към Алберт Айнщайн аз. Народ ще прощава, Но ще питам неволно Къде да отнасям Абрам, аз, Линколн-а4? Сред тях - пострадалия Каплер5 от Сталин Сред тях - уважаван от мен, Чарли Чаплин6 Приятел Рабинович7 И жертви на фашизма8 и даже - осново– положника на марксизма9... Но този приятел след сделка ми каза, че пият кръвта10 те на деца христиански; И в кръчмата някак момчета ми казаха Че много отдавна те бог са разпнали Те искат кръвчица - Поразпалени малко Измъчваха гадове, слона във зоопарка! Откраднаха, зная, Те от народа хляба от урожая от лани реколта. По Курски, Казански Ж.п. пинии много Потроили си вили Като богове, ходят! На всичко готов съм - На грабеж и насилие, Евреите бия, и спасявам Русия11!
1 Иронично изкривено пропагандно клише "ентусиазъм на милионите".
2 Пародирана формулировка, приложена към Сталин.
3 Тук: хранителен магазин. Често в такива магазини имаше винарско отделение.
4 Абрахам Линкълн има "подозрително" име за антисемит.
5 Съветският сценарист А.Я.Каплер е заточен във Воркута по заповед на Сталин поради афера с дъщерята на Сталин С.Алилуева.
6 Слуховете за еврейския произход на Чаплин се разпространяват от нацистката пропаганда след излизането на сатиричната комедия "Великият диктатор" (1940).
7 Апелативно фамилно име като етноним.
8 Общоизвестно е, че по време на Втората световна война германските фашисти и техните съюзници са избили над 6 000 000 евреи. Въпреки това, в СССР, в условията на политиката на държавен антисемитизъм, беше счетено за нежелателно да се споменава това, така че фразата в песента на Висоцки изглеждаше шокираща.
9 Приложен върху стабилна официална формулировка (датираща от работата на В. И. Ленин "Материализъм и емпириокритика", 1908 г.) на самия Карл Маркс е комичен ефект.
10 "Кръвна клевета" към евреите, която се разпространява активно от 12 век.
11 Официалният лозунг на дореволюционните черносотенци беше: "Убийте евреите - спасете Русия".
 
© Емил Петров. Превод, 2020