На Мен-е стреля2 и акина3 На много против, в назидание Подарихте вий картина Без номер и без название. Що има там? Христос ли, бяс ли? Или мисли позабравени Но тя достойна е за песен И ще има песни зная.
1 Н.Д.Грицюк - художник, живял и работил в Новосибирск.
2 Каламбур на думата менестрел.
3 Поет-импровизатор, поет и певец сред тюркоезичните народи.
 
© Емил Петров. Превод, 2020