Я хайде бийте, кой не го мързи. За вас живота е копейка, за мен мишена. Който във филц е, хайде на спор: Аз на сто метра, а във упор ти. Редът не е тоз, но страхлив не съм И тъй десятката - КАРО ас! Та ти на залог в упор гърмя Но аз съм снайпер, ти балетист Къде ще идеш? Моя изстрел - тряс, В сърце девятка, десятка в чело! И като черна точка на листа бял Тази нощ легна на мой живот.
© Емил Петров. Превод, 2021