Ето дотъркаляхте се вий до четирийсет... Не е вярно че живота е мимолетен: Та вашия "Съвременник" е от "Вечно живите"2 А значи и че ще го бъде - вечно! На "ти" не може да се каже - Вие на години сте сега При царе, крале и при чекисти3. Вий цвета познахте още в "Двата цвята"4, ПНенапразни са цветята - в "Декабристи"5. Живейте по сто и по сто и петдесет6 Носете своя кръст - тежък е той. Нека да ви бъдат четирдесет полвин века поред Оказа се че Краля не е гол!7
1 О.Н.ЕФремов - основател и главен режисьор на Московския театър "Съвременник" (1956-1970).
2 Първият спектакъл на "Съвременник" (по пиесата на В. Розов).
3 Препратка към спектакъла "Болшевики" от О. Ефремов по пиесата на М. Шатров.
4 Спектакъл на О. Ефремов и В. Сергачев по пиесата на А. Зак и И. Кузнецов.
5 Спектакъл на О. Ефремов по пиесата на Л. Зорин.
6 Играе се с обичайните порции водка в питейните заведения - 100 g и 150 g. За Ефремов се знаеше, че той (като Висоцки) е пристрастен към алкохола.
7 През 1960 г. О. Ефремов и М. Микаелян поставят сензационния спектакъл "Голият крал" по пиесата на Е. Шварц.
 
© Емил Петров. Превод, 2021