Ако биха ви попитали за това Искате ли вий да станете животно, - какво вий бихте отговорили какво вий бихте отговорили Е хайде кажете! Ако ви попитат после вас И наистина станете животно Какво вий бихте отговорили, Какво вий бихте отговорили, Е хайде кажете!
© Емил Петров. Превод, 2021