Какъв бе бал! Какви движения и звукове и нерви! Сърцата биеха в три такта вместо в два Освен това, че дамите да канят кавалери На валсът бял, традиционен - и спираше дъхът. Самият ти, макар танцуващ с мъката наравно, Отдавна се реши сама нея да поканиш, - Но трябва винаги по работи да бягаш - На помощ бързаш, или се стягаш за война. И ето, все по-близо, все по реално става, Таз, към която, искаше да идеш, Идва сама, на валс да те покани И кръв във слепоочието бий във валсов ритъм. Ти сред шумния бал си външно спокоен, Но те издава сянката след тебе - Тя се мяташе, чупеше, в светлината трептяща на свещи, И внимателно държи и бясно тя кръжи, Ти можеш да я поведеш на нож по острието, - Не стой със скръстени ръце, ти ни си свой, нито си ничий. Пееш ли без душа, от устата ти бял звук излиза. Щом редове са ритмични, без рими - тогаз казват, че стиха е бял Ако вси цветове на дъгата се слеят отново - ще е светло бял цвят, Ако всички валсове във света се слеят в един - ще е валс, белия валс. Бе белия валс - край на съмнения на маловери И края на младежки сънища, забави, утехи Днеска дамите поканват кавалери - Не защото, не защото е малко храбростта у тях. По време на бала издигнати в ранга на дами, И завърта ни валса главите, както преди, Скоро партньорите по работи ще бягат На помощ бързат, или се стягат за война. По-бял от сняг е валса бял, върти, върти. Че снеговалежа по-дълго да не спира! Тя бе дошла да те покани на живот - нали, И ти бе бял - като стена, по бял от валса. Ти сред шумния бал си външно спокоен, Но сянката след теб ти те издава - Тя се мяташе, чупеше - в светлината трептяща на свещи, И внимателно държи и бясно тя кръжи, Ти можеш да я поведеш на нож по острието, - Не стой със скръстени ръце, ти ни си свой, нито си ничий. Пееш ли без душа, от устата ти бял звук излиза. Щом редове са ритмични, без рими - тогаз казват че бял е стиха Ако вси цветове на дъгата се слеят отново - ще е светло бял цвят, Ако в света всички валсове се слеят в един-ще валс, белия валс. Къде и да е бала - в лицея, в дома на офицера В дворцова зала, в училище - как ти вървеше, - В Русия дамите поканват кавалери Във всички времена на валса бял и всичко бяло-бяло беше. Навели поглед, без да гледат настрани, Чрез отчаяние, мълчание и тишина Жените бързаха на помощ да ни дойдат, - Тяхната бална зала бе с размери на страната. Къде и да те хвърли, къде и да изчезнеш, - Спомни си валса - как бе ти бял! И ще се усмихнеш. Векове ще чакат теб - и от морета и от небесата. И ще те поканят на бял валс, като пристигнеш. Ти сред шумния бал си външно спокоен, Но те издава сянката след тебе - Тя се мяташе, чупеше - в светлината трептящв на свещи, И внимателно държи и бясно кръжи, Ти можеш да я поведеш на нож по острието, - Не стой със скръстени ръце, ти ни си свой, нито си ничий. Пееш ли без душа, от устата ти бял звук излиза. Щом редове са ритмични, без рими - тогаз казват, че бял е стиха Ако вси цветове на дъгата се слеят отново - ще е светъл, бял цвят, Ако в света всички валсове се слеят в един-ще валс, белия валс.
© Емил Петров. Превод, 2021