Не тъгувай! - Зад вратата забрави тъгата. Ти плати, а да развличам аз се хващам! Потърпи - ще отида незадълго, Ще допея - и веднага ще се върна. Опитайте забрава, За лошо не мислете! Лица зли оставете Направо зад кьошето! Оставете грижи и болки На вашия враг! Аз в това охотно Ще помогна! Кога вий много сте послушни Ние вехнем от тъга: мъже уморени слушай - Шегаджии лоши са! Повеч’ не изпиват нито йота Малко е куража, Докато аз нещо Не им кажа Вино пий! Ах,ти не пиеш вино? Все едно! - Аз пияна съм за двама. Тъй да бъде - утре ще забравя, Че във тебе влюбена съм била. Бръчки вий забравихте Да изгладите на лице; Те на вас мъжете - Като фрак са на мъртвец! За наш’те нежни сметки Във къщи нито гък! Аз на вас охотно Ще помогна пък. Грешни или пък невинни - Какви дреболии - Уморените мъже - Чудаци са такива! Няма да кажат излишно ни йота Малко е куража, Аз на тях нещо докато Не кажа. Ах, жега! Каква е тука жега! Всичко е игра, Целия наш живот е игра... Но в игра късмети има И щастливи номера! Няма златна долина - Всичко загуба и прах А печалбата мъже Е в отделни номера, - Играйте, но не за печалби, А за целия кураж - И номера щастлив да видиш Ше бъде ваш! На нас наметала няма - Ний пеперуди сме в прашец Летиме,а мъжете Променят се в лице. Летете с нас безгрижно, Като на поляна! А аз на вас охотно Ще помагам!
© Емил Петров. Превод, 2021