Дай пет години! За що? На кой? Но не! Години пет - не срок е, а е празник, като при МХАТа Е знаем МХАТ е на седемдесет години1. А ний на пет сме - тържествена е дата. Благодаря! Да я изпитаме ни дадоха, Сръбнахме Горки2, глаголят3, че са прави. Нека на Зина Славина4 за нейната "Майка" Да връчат Ордена Майчина слава5. Зрителя наш за пет години по-активен стана На касата замръзват те отрано, Тип някакъв и булка там предлага: "Ето живот и два билета за Таганка" И всеки наш спектакъл да минава Под овации бурни или въздишка тиха Но вие трябва да играйте вашта "Майка", тъй, Че бащите всички от завист да загинат. След сто години, кога театър махнат И всичко около, не пипнат само "Кама"6 Потомци нас ще спомнят, извикат "Виват" За нашия баща7 и наш’та "мама".
1 Московският художествен театър е основан през 1898 година.
2 Каламбур, замърсяване на фразеологичната единица "да отпиеш мъка" и името на М. Горки - авторът на романа "Майка" (1907), който беше поставен в театъра.
3 Игра с името на партийния организатор на театъра, следващият режисьор Б. Глаголин.
4 Актриса на театър "Таганка".
5 Орденът за майчина слава (създаден през 1944 г.) е присъден на майки, които са родили и отгледали седем, осем и девет деца.
6 Ресторантът "Кама" по едно време беше в непосредствена близост (отляво, ако се сблъскате с фасадата) до сградата на театър "Таганка".
7 Това се отнася до главния режисьор на театъра Ю.П.Любимов.
 
© Емил Петров. Превод, 2021