Има винаги и стол и покрив В този най-добър от световете Твърде и топорите са много В този най-добър от световете Предостатъчно са шнуровете В този най-добър от световете Не достигат донорите И докторите.
© Емил Петров. Превод, 2021