Зрителя на касата, стене, притиснат, Банкетните зали в ресторанти чакат: Днес за стотен път в сезона представят "Добрия човек от Сечуан"-а. На З.Славина При тебе в "Сечуан"-а, Зина Текста е добрата половина. Ти мислиш: "Ей богу нямам сили, Мене кой да е ще ме смени ли!" На Б.Хмелницки, на А.Василев1 Слушайте, поклонници обилни, Истината от началото до края: Знайте че Хмелницки и Василев - Две самостоятелни лица са. На Л.Комаровская На сцената сто пъти ти излизаш В костюма на подрастващо момче. За тебе засега няма заместник Тъй, че сто години още не старей. На Б.Голдаев Този факт е много показателен: Той е полицай и още как. Освен това избран е председател На съда другарски2 той сега. На А.Колоколников, на В.Смехов Ей умора, ей забава: И комсорг, наш, и парторг3 Колоколников и Смехов - Кой би си помислил - бог! На Л.Возиян Много истински портрет Скъпи Возияни! Години сто дават на теб Във "Сечуан"-а стотен На Е.Корнилова Ако ти ще плачеш много И за всичко преживяваш - То след спектакъла ни стотен Няма ти какво да раждаш. Ти в обноски - коси - теглени На сваляне ти хленчиш, спиш... Но на стотно представление Може все пак да родиш? На В.Погорелцев Няма да открия аз Америка, Но от сърце ще ви кажа: Много жалко за Валерика4 Погорелцев, да! На А.Ейбоженко Предварително отхвърлен е краят лош В края излиза Ейбоженко Льоша! На И.Кузнецова Тъй прави и тъй дишай ти Кузнецова нашата е Шин! На И.Улянова Неизменната наша блондинка! Ролите може и да не са добри! Но и двете ваши проститутки5 Иннка, Са на голяма морална висота! На А.Петрова За него всички лаври - пу! Той и така брилянтен е. Днеска в стотен път Шу-Фу Е много обаятелен.
* * *
Тъй играйте, на добър час, В стотен път както за първи е. Нека от сцената не слиза век От Сечуан добрия човек.
1 А.Василиев и Б.Хмелницки изиграха ролите на музиканти и изпълняваха музика собствено съчинение.
2 От 1961 г. другарския съд в СССР е избран публичен орган, който преследва целта да поправи човек чрез усилията на колектива, в който лицето е било на работа или по местоживеене.
3 И двата съюза комсомолци и комунисти са били длъжни да бъдат атеисти по дефиниция.
4 В.Погорелцев изиграва ролята на безработен.
5 И.Улянова изпълнява две роли в пиесата: Ми Ци и старата проститутка.
 
© Емил Петров. Превод, 2021