Във тихия проход, на хали убежище меко, по стръмни места, недостигнати нито за миг, живееше мирно и тихо планинското ехо и все отговаряше с вик на човешкия вик. А щом самотата те стисне за гърлото здраво и ти едва чуто простенеш в безкрая свиреп, на помощ притичва се ехото бързо тогава, подхваща вика и, усилен, го връща при теб. Но беше му писано: хора дойдоха на поход и уж - за да спят, несмутени от никакъв вик - решиха да вземат сърцето на живия проход, и вързаха ехото с подло изтръгнат език. През цялата нощ нито звук не дочуха от него, макар не един с издевателства да прекали. Разстреляха призори злобно планинското ехо и бликнаха камъни-сълзи от всички скали.
© Людмил Димитров. Превод, 2000