За любов не ми пиши - вятър работа. Та като че ли не знам колко струваше! Слушай хубаво - басма тук продават, та ще ти взема - вчера всеки купуваше. Не съм сръбвал водка тук нито капчица! И не влизам нито в стол, нито в пивница, за да мога да ти купя аз шапчица, и защото те обичам, наивнице! Бях на бала - падат свалчици - приказка; а момите - до една с бели гуменки. Чак се давя от сълзи - ама ти сега да не вземеш да се хванеш за думите! На изложбата бикът обра точките. А разправяха - за брак бил - в началото. Ама после за герой го нарочиха и лежи сега - с медали по тялото. Председателят да стегне мазилката и да прати да косят градинарите. Че юница ли ще крия за бика там - няма сам да се набутвам в шамарите! И хамбара да огледат - за влагата. Ако Пашка нещо пак - спри предателя! С агронома - край; че взимам тоягата! Е, добре, излез веднъж с председателя. Та - до скоро! Тръгвам в ГУМ за подаръци. ГУМ е нещо като нашата житарница. Да му писне на човек с твойте навици да ме дрънчиш с фусти, неблагодарнице. П.П. Вече плюя само в урни. Пътечката, дето води в парка, с тях е изпъстрена. Но какво разбираш ти там, зад печката, като знам каква си дупка задръстена.
© Людмил Димитров. Превод, 2000