В затаения проход за вятъра няма преграда, върху зъбер велик - недостъпно велик, си живеело весело ехо в планинска прохлада. И отвръщало винаги е вик на човешкия вик. Но щом самотата на буца в гръкляна застане и стаения стон в тази урва пропадне без ек, всеки възклик за помощ туй ехо само ще подхване, ще усили и сложи в ръцете на близък човек. Може би не човеци, напили се с билка стипчива (да не бъде дочут ни ека, нито хрипа нелеп), надойдоха, удушиха волния отклик на урвата жива и завързаха ехото с пъхнат в устата му чеп. Цяла нощ продължи тази кървава, злостна забава. Те го тъпчеха - звук не отекна по тези била... И по изгрев разстреляха скалната негова слава, плач от камъни бликна от всяка ранена скала...
© Иван Теофилов. Превод, 1984