Когато се препъвам в стихове, когато мразя рими и размер, моряшката ми песен ви зове и с бели пръсти стискам грифа чер. Сушата за всяко дело ще ме спре, всяка моя грижа сблъсква се с лъжа. Приемете ме, моряци, на море! Всички вахти аз докрай ще издържа. А тук е тясно... Градският човек препуска вечно, ядове бере. В морето е широко - плаваш лек и под витлото никой не се вре. Сушата за всяко дело ще ме спре, всяка моя грижа тук я чака зло. Приемете ме, моряци, на море! Поднесете чаша ром върху весло. Безспорно, не на китовете три, а на другари се крепи светът. Щом нещо в чужди край не ви спори, си знайте - свои чакат ви от път. Сушата за всяко дело ще ме спре, всяка моя грижа сблъсква се с лъжа. Приемете ме, моряци, на море! Всички вахти аз докрай ще издържа.
© В. Левков. Превод, 1987