Мао Дзедун е на жените почитател: Да има някой да подтиска. Щом усети слабост - сменя си жената, - но не щеш ли падна на артистка. Добре попадна - той отслабна: Тя е с темперамент твърде бурен Не маце - звяр - днес тя е цар, и прави революция културна. А не ни ли вярва някой - ще го нашарим яко, а не ни ли вярва някой, той е бясно куче. За нас - марксизмът струва! Маркс в Янцзъ не е плувал. Ала един китаец - Мао - Маркс евреина научи! Я ставай Цин Цзян - Юда! Я извади Талмуда, - да трепери на великия ни мъж врага! Оплетоха конците - Съпругата на Лю Шаоци е с кучешки пречупени крака. Който няма на уста цитат - той е ренегат и гат, - ще налепим на задника му дадзибао! А който с Мао влезе в спор - ще му дадат отпор съпругата му и другаря му Лин Бяо.
© Ангелина Терзиева. Превод, 1993