...
© Едуард Кирил. Превод, 2010
© Едуард Кирил. Изпълнение, 2010