Израснах като всички в двор огромен - кой песни пее, кой пък водка лочи... Но не обичахме Серьожка Фомин, един такъв бе той - съсредоточен. Седим си при Серьожка ний веднъж - ний там се срещахме от близо и далеч, и за война, че почва изведнъж, ни каза молотов в известната си реч. Във коменданството ми рекоха, «Братле, за теб заявка има от завод "Компресор"!» Но аз отказах, а Серьожка Фомин - не, спаси го татко му, известен наш професор. За теб, страна, кръвта бих дал си пръв, но нещо във сърцето ми пропука: и за Серьожка Фомин лея, значи кръв, а той седи, от нищо не му пика! Навярно е във кино "сърп и чук" - там дават прегледи за нас преди сеанса... Да беше със нас серьожа, ето тук - да бе дошъл на фронта ни германски! ...Но ето че войната стана спомен, от плещите ни падна й топуза. И срещам си го аз Серьожа Фомин, а той, какво - "Герой Советского Союза"...
© Иван Барховников. Превод, 2012