Ще се взривя като снаряд тротилен от триста тона, зареден с обида, че бях от Муза в моя ден сподирен, но миг поседна тя и си отиде. Тя имаше за туй причини важни, и нямам право никак да скимтя. Мъж... Муза... нощ... сами; каква ще кажат, представи си само, че е тя. И все пак ми е тъжно някак, жалко, че тази Муза - тъй твърди народа - у Блок се заседявала немалко, не искала от Пушкин да си ходи. Аз втурнах се да пиша с нетърпение, но... Господи, помилуй и спаси! Тя тръгна си, изчезна вдъхновение и рубли три, май бяха за такси. Сега у нас фуча кат’ бесен звяр, но прости й Боже, както аз простих. Замина тя при някой друг навярно. Изглежда, че я лошо нагостих. Огромна торта, цяла в свещи бледи от мъка изсуши се, като мен. С пройдохи аз допих и със съседи за Музата коняка отделен. Години, като хора в черен списък изнизаха се, и в тъга живея. Тя тръгна си безмълвно, по английски, но строфи две останаха от нея. Чуй тези строфи - гений, без съмнение съм аз, и ти с възторг ме почети! Чуй строфите: «Я помню это чудное мгновенье, когда передо мной явилась ты!»        
© Ангел Веселинов. Превод, 2011