По отколешни, далечни върхове, където вятърът в скалите не умира, непристъпени от ничии нозе, живееше планинско ехо диво, родено от изтръгнатия зов от самота и болка на едно сърце човешко, застинали във гърлото и като буца тежки, внезапно литнали във синия простор да търсят миг на истина извечна... И колчем уморен викът умира, Ехото във своите ръце го среща, от сърцето му извира отговор и сила... Извираше. Не биваше до девствените върхове и до планинския превал не биваше да стигат черните и зли, противни викове на хора с зли очи и умове опити дявол знае от каква отрова; Те се гавреха с пулсиращото ехо; Душеха го с отвратителни ръце; небето почерня от болка и от зла прокоба, уплашено от нечовешката им злоба, заливаща плътта, изгризваща живота на белите, безмълвно горди, девствени скали; ехтеше зов за помощ, но уви.... В настъпващото утро над планинските гори те стреляха в притихналото вече ехо, и от болката, изтичаща на тласъци в студа, парчета от ранената скала се срутваха в сълзи...
© Владимир Георгиев. Превод, ?