Замря в ръцете слабостта. Напред тръгни! Страхът изчезна в пропастта за вечни дни. И не поглеждам настрани, аз имам път - непокорени висини пред мен стоят. Единствен път неизвървян - за мен е той, и връх един незавладян е само мой. Тук мъртви имена лежат във сняг и тлен. Сред тях пътеките мълчат, една е в мен. Във ледове тоз склон е скрит, скалите спят. Гранитът с тайни е обвит, следи блестят. Далеч зад мен е всеки бряг, пред мен - мечта, и вярвам във слова и сняг, във чистота. Ще пази дълго паметта как този ден страхът, и с него слабостта умряха в мен. - Завинаги ти днес успя! - шепти вода. Но кой ли? Кой ли бе деня? Май сряда... да.
© Стефан Георгиев. Превод, 1987