В ръцете мина слабостта. Сега - върха! И срина се във пропастта страха, страха. Вървя по хлъзгавия скат, неудържим. И няма връх на този свят, непостижим. Да имам път и аз пред мен, и не вървян; един предел, до този ден, неовладян. За падналите тука вест таи снега. Един път, невървян до днес, е мой сега. От син лед осиян блести тук склона див. Над тайната в едни следи гранита бди. И гледам в своята мечта. И вярвам пак във вашта свята чистота слова и сняг. И нека мине време... Все ще помня как съмненията в мен съвсем убих все пак. Шептеше ми: "Успех докрай!" край мен вода... А кой ден бе, не помня май? Ах, сряда, да!...
© Валентин Кръстев. Превод, 1987