На Михаил Шемякин
Поглед вдигам, дъх поемам силна струя, тегне въздухът пред буря, ще преседне. А каква ли чудна песен днес ще чуя - пеят птици мъдри и вълшебни. Птица Сирин радостно се смее и ме вика, от гнездото сладко чурулика. А насреща Алконост печална къса ми сърцето с песен жална. Сякаш седем сладки струни зазвъняха с глас тъй нежен - туй е птица Гамаюн, дава ни надежда. В синьото небе, пробито от камбанарии, медната камбана бие - ту се радва, ту пък се тревожи. Позлатяват куполите във Русия, та по-често да ни забелязваш, Боже. Днес стоя пред вечната загадка, пред великата и приказна страна - пред солената и кисела, горчиво-сладка, с цвят на ръж, на ручей и на синева. Шляпат в кал дълбока и ръждива и затъват кончета до стремената, но ме теглят из държавата сънлива, от съня разкисната, неопозната. Сякаш седем приказни луни от небето ме поглеждат - туй е птица Гамаюн, дава ми надежда. Душата ми, от загуби разбита, душата ми, от изпитания изпита, ако изтъняла е, до кръв протрита, позлатени кръпки ще и́ сложа, та по-често да я забелязваш, Боже.
© Искра Шомова. Превод, 2015