Кой твърди: „Всичко тук изгоря, не засявайте вече тук семе!“? Кой твърди, че Земята умря? Не, тя само за миг е стаена. Тя е майка, не можеш, помни, да изчерпиш гръдта й преляла. Кой тук казва:„Земята гори!“? Не, от мъка е тя почерняла. Сякаш смъртно ранена е тя с черни кратери, с тъмни траншеи. Всеки нерв на добрата Земя със неземната болка живее. В някой миг ще възкръсне пак тя, не я пращай по хроми пътеки! Кой твърди, че умря песента, че Земята замлъкна навеки?! Не! Звъни тя напук на скръбта с всеки свой белег стар по кората, че Земята е наша душа и с ботуш не се стъпква душата!    
© ?. Превод, 2020