За нас ли казват, че сме пили много? Лъжа е, бога ми, кажи, Серьога! Щом водката не е от дървесина, какво са пет бутилки за двамина? Изпихме втората на крак - юнаци! Но бяхме трезви като кукуряци. След туй... под гъбка в детската площадка, след туй... до свойта точка стигнах, братко! На гладно пих от гърлото проклето и ме изцъкли като джам шишето. Съвсем навреме ни прибра колата с по седемстотин грама във гърлата. Насилие, признавам, проявихме към някакъв другар - попрекалихме: случайно му разбихме очилата, но не във нас, в портвайна е вината.         Пък и другарят пръв ни предизвика: разкарайте се, махайте се, вика. Да се разкарам, бях готов, обаче не се разкарах - скарах му се, значи. Сега непротоколно позволете да кажа - зная школските завети! - такива сам животът удря строго. Съгласни сме, нали? Кажи, Серьога! Ще изтрезнее той и ще ви каже: животът... нека той да ни накаже. Пуснете ни, по леко ще ви бъде, животът и без туй ще ни осъди. Не гледайте Серьожа, че ви кима, съобразява той - свой модус има. Туй, че мълчи, е само от вълнение, от осъзнаване и просветление. Пуснете ни, домът ни ще проплаче... В Медведка - аз, той - в Химки ще се влачи, За автобуси вече няма време, метрото спи, такси не ще ни вземе. Все пак е мило - тук ни уважават, та гледай как ни возят, настаняват. И утре не петел със зов петлишки, сержант ще ни събуди - по човешки. Не ще потеглим с музика оттука. Скрих рубла - ще оправим махмурлука. Все пак ни чака труден път! За бога, спи бедни мой приятелю, Серьога!
© Иван Станев. Превод, 1984