Присъда първа, как ще издържа, година или четири ще добавят, момчета, вий пишете ми писма как сте, и какво си правите. Черпите ли се, тук няма как, студено е и в слънчевото време. За всичко напишете, дайте знак, тук е скука, дявол да го вземе. Липсвате ми, липсвате ми много. Как искам да ви видя аз сега. Как е Надюха, с гадже ли е ново? Сама? - очаквам аз и нейните писма. По страшно от сега, е само Ад, писмата ви ще бъдат моя крепост. Може да ги скрият, да ги спрат, но все пак вие, вие ми пишете.
© Найден Станчев Найденов. Превод, 2004