Тук никой не слага над мъртвите кръст, вдовици не спускат воали, а вехнат букети на голата пръст и вечния огън се пали. Тук, дето желязо земята дълба, възправят се плочите бели, тук няма една персонална съдба, а всички в едно са се слели. Зад вечния огън ти можеш откри как танк се превръща в жарава, Смоленск се разпалва, Райхстага гори, сърцето войнишко изтлява. Сълза не проронват над сухата пръст вдовици, дошли отдалеко... Тук никой не слага над мъртвите кръст, но мигар от туй им е леко?
© Иван Николов. Превод, 1973
© Любен Георгиев. Изпълнение, 1975
© Валерий Червяков. Изпълнение, 2014