Сякаш друг е светът, променил се е, да, уж синее небето в покоя, уж са същите въздух, гора и вода, само той не се върна от боя. Справедлив ли съм бил в наште водени с жар върли спорове - знам ли им броя, но усещам сега, че ми липсва другар - той, уви, не се върна от боя. А го помня добре: тананика, мълчи, без да каже дори за какво е, свикнал в ранни зори да отвори очи - вчера той не се върна от боя. Че го няма сега, че е пусто край мен - не затуй е тревогата моя: сякаш мина над огъня вятър студен - той, уви, не се върна от. боя. Пролетта се развихря, струи светлина, люшка вейка зелената хвоя... - Да запушим поне... А в ответ - тишина... вчера той не се върна от боя. Наште мъртви не ще ни оставят в беда, редом с нас караулят години и в самото небе като в ясна вода, се оглеждат дърветата сини. Тук, в землянката, имаше място за нас, двама бяхме на дните в пороя, а сега съм един, но си мисля, че аз вместо него съм паднал във боя.
© Иван Николов. Превод, 1977