Сега не съм ни слаб, ни плах, а смел човек! Напред! И долу всеки страх на век, на век! Без спиране, до сетен дъх, без път назад. Че няма недостъпен връх на тоя свят. Неминат път пред мен блести и той е мой. Към непревзети висоти ме води той. И мъртвите, под бял саван, в снега мълчат. Но все така неизвървян е моя път. Тук пръскат сини ледове син ореол. И с тайни дири ме зове гранита гол. И аз към моята мечта се взирам пак, и учат ме на чистота слова и сняг. И нека мине ден и друг, но аз ще знам, че своята не вяра тук погребах сам. Водата ме спаси от зло и от беда... Кой ден ли все пак е било? Ах, сряда, да!...
© Иван Николов. Превод, 1987