Години блъска ни пиратския живот. Но флага ни не клюмна в бури, бой и дори с телата си на тоя платноход затулвахме снарядните прибои. И пак ескадра се задава подир нас. В морето - щил..."Застигат ни!" - ругаят. А капитана със спокоен глас: "Туй не е краят! Казах - не е краят!" Обхожда ни фрегатата от фланга ляв... Към борда ни излита залп ужасен!.. И ние: "Огън!.." На око, със гняв... Отсреща - дим, и смърт - късмета с нас е! От всичките злини - най-малката злина: пак в трюма - теч, пак смърт ни май вещаят... Но капитана със привичен знак: "Туй не е краят! Казах - не е краят!"
А нас ни зяпат през бинокли сто очи и виждат ни в дима - по-зли и черни. Но няма да ни видят нас гребци, опъващи веслата на галери!
Неравен бой... Изплашен екипаж... Спасете нашите души във рая! Тогава кресна той: "На абордаж! Туй не е краят! Казах - не е краят! Но който иска да не иде в плен, за битка ръкопашна да се стяга! А всеки плъх - от страх обезверен, от кораба ми може да избяга!" И плъх до плъх - зацъркаха във хор - от страх треперят, тичат и се каят... С фрегатата опряхме борд о борд... "Туй не е краят! Казах - не е краят!" Лице е лице, очи в очи - смъртта пълзи! Под нас акули, а пред нас пък - хора... Кой с нож, с въже, кой целият в сълзи - напускахме потъващия кораб На дъното ли! Не! Те нямат власт! Морето с плещи ще го вдигне, зная... Нали поне морето е със нас!.. И прав бе капитана - не е краят!
© Румен Леонидов. Превод, 1984