Вкусът и навиците ми са странни, малко екзотичен съм в бита: мога едновременно да ям стакани и хем без речник Шилер да чета. Два полюса, два «аза» са във мене. Два човека, двама врагове. Единият в изкуството вглъбен е, а другия хазарта го зове. Излишни мисли в мене не допускам, щом заживея с първото лице. Но често аз на свобода пропускам таз моя втора същност - на подлец. От себе си аз втория все тикам, обаче ме е страх да не сгреша: уж стиснал съм за гърлото мръсника, а май че първото си аз душа. Но щом надвие в мене спекуланта и разцъфти у мен искреността - на вяра ми сервират в ресторанта и милват ме безплатно през нощта. Но край! Но край на всички идеали! И ето ме - брутален, зъл, сърдит: седя си аз и тъпо ям бокали, захвърлен, Шилер в ъгъла седи. ...И лак в съда - киризят ме мнозина. Пак моля съдията аз на глас: «Не съм разбивал никаква витрина, повярвайте! А мойто второ аз!» Аз моля ви - със сълзи на очите, не ме съдете - няма да крада. Аз в залата ще идвам като зрител, на гости ще ви идвам във съда!
Пред вас кълна се искрено и лично: ще утроя страданието аз - ще победя дилемната си личност и мойто чуждо - мойто второ аз.
От днес аз няма да троша витрини, да бия граждани и други там... Съединявам двете половини, душата си съединявам сам. Ще се изтръгна, сам ще се заровя. Ще се пречистя сам - до дъно аз. О, чужд е този «аз» за мен, уж втори, не, не, не, не, туй не е мойто второ аз!
© Румен Леонидов. Превод, 1984