Туй криво огледало ме руши - от него изигран, се смея кански - със кука-нос, озъбен до уши, като във карнавал венециански. Но мен ме завъртяват в колелце - прихващат ме; увлечен е танца, пляскам. Виж ти!.. Виж ти!.. И моето лице те всички възприемат като маска! Фишеци и конфети... Нещо пак упреква ме на всяка маска взора. И ми крещят, че пак не съм във такт, че съм настъпвал по крака партньора. Защо съм тук? Какъв е този фарс? Да скоча ли със тях във танц лудешки? Дано под маската на всеки звяр да има повече черти човешки. С перуки, с маски - всички до един. Кой приказен е, кой - литературен... Палач - отляво, вдясно - Арлекин, а всеки трети - просто главандурин. Един белосва се усърдно там, друг крие си лицето във гримаска... А трети - вече няма сили сам да различи дежурната си маска. Уж скачам с кикот на хороиграч, а пък отвътре мисъл зла яде ме: ако е някой с маска на палач и не поиска маската да снеме? Ако завинаги, от скръб разбит, остане Арлекина с вид печален! Глупакът пък - с глупашкия си вид, съвсем забрави своя вид нормален? О, злите маски смеят се над мек, а веселите - почват да злобеят, зад криеницата - като зад бент лицата им човешки зеленеят... Преследвам музите без свян и срам, но да ги знам, не искам аз самият, че ако паднат маските - в миг там полулицата си ще ми разкрият.
        Как честното лице да проверя, как подлото да разбера без намек? Измислили са с маски те игра - лицата си да не разбият в камък. Но тайната на маските разбрах. Уверен съм в анализа си точен: прикритие е маската за тях - щит срещу храчки и плесници впрочем.
© Румен Леонидов. Превод, 1984