Години блъска ни пиратският живот. Но флагът ни не клюмна в бури, в бой и дори с телата си на тоя платноход затулвахме снарядните пробои. И пак ескадра се задава подир нас. В морето - щил... "Застигат ни!" - ругаят. А капитанът със спокоен глас: "Туй не е краят! Казах - не е краят!" Обхожда ни фрегатата от фланга ляв... Към борда нк излита залп ужасен!.. И ние: "Огън!.." На око, със гняв... Отсреща дим и смърт - късметът с нас е! От всичките злини - най-малката злина: пак в трюма - теч, пак смърт ни май вещаят... Но капитанът със привичен знак: "Туй не е краят! Казах - не е краят!"
А нас ни зяпат през бинокли сто очи и виждат ни в дима - по-зли и черни. Но няма да ни видят нас гребци, опъващи веслата на галери!
Нер, авен бой.... Изплашен екипаж... Спасете нашите души във рая! Тогава кресна той: "На абордаж! Туй не е краят! Казах - не е краят! Но който иска да не идее в плен, За битка ръкопашна да се стяга! А всеки плъх - от страх обезверен, От кораба ми може да избяга!" И плъх до плъх - зацъркаха във хор - От страх треперят, тичат и се каят... С фрегатата опряхме борд о борд... "Туй не е краят! Казах - не е краят!" Лице в лице, очи в очи - смъртта пълзи! Под нас - акули, а пред нас пък - хора... Кой с нож, с въже, кой целият в сълзи - напуснахме потъващия кораб. На дъното ли? Не! Те нямат власт! Морето с плещи ще го вдигне, зная... Нали поне морето е със нас?.. И прав бе капитанът - не е краят!
© Румен Леонидов. Превод, 1990