Отдолу лед, отгоре лед - не зная къде е изходът оттук за мен... В спасението вярвам - и накрая все някога ще бъда аз спасен... Димя от пот - в безпътица съм, бесен. О, лед - пукни, разпукай се над нас! Аз всичко помня, даже своите песни. При теб ще дойда като кораб аз. Аз жив съм, знам, че Той ме пази много. Полувековен вече съм почти... Аз имам още песни за пред Бога. И знам, че всичко Той ще ми прости.
© Румен Леонидов. Превод, 1990