Тук не е равнина. И климатът - ад: след каменопада - каменопад, лавини се свличат, пронизва ни студ. И риска можем да заобиколим, Ала право нагоре, нагоре вървим - нарочно избираме труден маршрут. Щом по тези места не си бил, значи не си се изпитвал и ти, ако ще да си свалял долу звезди... Няма да видиш (недей се стреми!) В живота си дълъг и даже щастлив от таз красота и частица дори! Няма алени рози и траурни ленти, Не прилича на монумент и камъкът, покой на теб подарил. Като Вечен огън денем блести изумрудният връх - върхът, който ти катери, изкачва, но не покори! И нека мълвят, да, нека мълвят, но никой не среща напразно смъртта. По-добре тъй, вместо от водка или от студ! Ще дойдат други, сменили уют със риск и непосилен труд, ще минат с теб по непознат маршрут. Отвесни стени... От този момент недей да разчиташ на Бог и късмет, не носи надежда и тази скала... На здраво въже се разчита сега И ръка на приятел - крепка ръка! Ненавист, не страх таим към смъртта! Ние правим стъпало. Ни крачка назад! Напрежение страшно. Трепери кракът, а сърцето те тласка напред - към върха. Светът е на длан! А ти си щастлив и мъничко само завиждаш (нали?) на тези, на които върхът предстои...
© Анатоли Петров. Превод, 1991