На братски могили не слага се кръст, вдовици над тях не ридаят, букети с цветя носят околовръст и вечни огньове се ваят. Тук беше земя на съдбовна делба, сега са гранитни предели. Тук няма при драмата лична съдба - съдбите в една са се слели. Във вечния огън взривява се танк и жупел към къщите блика, Смоленск е сред пламъци, пламва Райхстаг, сърцето гори на войника. Вдовици не плачат над братската пръст - тук силните търсят утеха. На братски могили не слага се кръст, нима от това е по-леко?
© Красимир Георгиев. Превод, 2015