Ни студ, ни лед, светлей денят, калината се червенее, но в още топлата земя един си легна, скри се в нея. "Поличбите не знаел той! - тъй празнословят за това - игра я, писа я в слова - смъртта го смяташе за свой!" Ако е тъй, поспри, Макарич, не бързай, отпусни пружини - преснимай, преигравай - карай, преписвай, печели години! Но ето го, с куршум в корема, в земята враства - верен пес, и плачем ний почти на глас, а редом с него оня храст калина, толкова червена! Смъртта избира най-добрите и ги изтръгва по един - такъв наш брат се скри в тъмите, не буйства той като преди!         А "Разин" таз година той направил би. Онега, Нарич за външни снимки... Ех, Макарич, къде е оня момък твой?         Съдбата процеди със злоба след малко време за съмнение: - От скулестия да се снеме табуто, затова че с мене игра на панахида в гроба! Ей този, със душа голяма, с товар огромен на гърба, изпитвал своята съдба, той да се вземе утре рано! ...След задължителната баня, пред бога чист и чист от козни, той изведнъж умря сериозно, решително, не на екрана!            
© Венета Мандева. Превод, 1987