Едър бях б раменете и строен, нямах страх от куршуми и думи, рамките тесни си бях спестил. Но откакто се считам покоен - окуцял, изкривен и безумен в постамент - приковаха Ахил... Ще разкъртя калъпа гранитен! Но скована си, ти с постамента, Ахилесова моя пета! И железни ребра са набити, и слепен съм стабилно с цимента - във конвулсии само трептя! Аз се хвалех с плещи - цял снажен - ей на, мерете! Не съм знаел, че мъртвите даже стесняват в раменете! Мен в рамка, макар и снажен, насила ме вбиха, а неравния ми сажен - те изравниха! И когато умрях, веднага моята маска посмъртна снеха близките хора, с порив познат. Но за да бъде на вид по-блага, отнесоха те за утеха моите скули на азиат... Аз такова не бях и сънувал, и в съня си не бях се стряскал - тази маска на мъртво лице - със беззъба усмивка плува... Как да скрия задгробната маска със гранитните, мъртви ръце?! Жив на хищните не слагах в пастите пръсти, и към мен избягваха мерки тесни, и прости. Ала маската ми щом направиха - ей, и майсторът на ковчега - мярка дървена не забрави върху мен да разтегне. А когато годината мина, аз, усмирен съвсем и поправен, за венец на добрия тон, пред човешката свята лавина за разглеждане бях поставен въплътен във гранит, и бетон. Тържеството по тоя случай с мое пение беше открито - от колоните ливна мед: чрез модерните средства научни - моят глас, от отчаян хрипот, бе превърнат във приятен фалцет... Аз немеех, укрит във савана - той чака всички, аз - кастриран, леех осанна - напомнях птичка, чаршафа снеха - какъв съм нежен! - от срам се въся, нима такъв аз на вас съм нужен и след смъртта си...? Командорът в ума ми прекрачи - аз реших като в старото време да походя със тропот и звън. В ужас хукна тълпата зяпачи щом изтръгнах нозе и застенах, и закърти се камък отвън... Аз избих през гранитната кожа, арматура стърчаща протегнал - репродуктора дърпах щастлив, вече грохвах аз - гол, невъзможен, репродукторът падна със мен и със мен изхриптя: "Аз съм жив!"... Паднах, счупих се, ала казват, че пак стърчала остра скула, ненапразно - от метала! Не, не стана със мен удобно - скрито-покрито, напротив - тръгнах си всенародно аз от гранита...
© Венета Мандева. Превод, 1987