В памет на М. Хергиани
Ти върввиш по ледника без дъх, с поглед, впит във върховете сини. Горе сънно вдишва всеки връх облаци, издишвайки лавини. С теб внимават, като че покой са ти обещали тия дни те - пазят те от каменен порой, пазят те и от пукнатините. Идваше беда и димен пласт бе покрил изцяло планината. Ти не различаваше тогаз срутването от пукнатината. Ако бе за помощ позовал, щяха в миг скалите да отвърнат. Ехото им в радиосигнал ветровете щяха да превърнат. Ти почувства всеотдайността в боя за превала - там самите камъни ти пазеха гръдта, рамо ти подаваха скалите. Умният не скитал по гори... Ти пое - не вярваше в мълвите. Ставаше гранитът мек дори, като пух се стелеха мъглите. И ако след някой тежък бой легнеш в тези планини далечни, ще се наклонят като над свой хребетите - обелиски вечни.
© Добромир Тонев. Превод, 1984